1
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας και Ηρώδου Αττικού
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Χέλμης Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 35
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Σχινάς Νικόλαος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 19 και Κουμπάρη
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
4
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 23
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
5
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
6
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
7
Θέματα: '; ...Η οικία Πέτρου Καλλιγά...

Κτίριο
8
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο
9
...Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Επτά Ημέρες η Καθημερινή...

Κτίριο