Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Αποκατάσταση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 95 Πολιτιστική κληρονομιά 63 Διάβρωση φυσικών λίθων:Αντοχή υλικών 52 Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική 42 Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός-Ιταλία 33 Ατμοσφαιρική διάβρωση:Αντοχή υλικών 30 Ιστορικά κέντρα:Ανάπλαση οικισμών 22 περισσότερα ...
201
από Bertolini Cestari Clara
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
202
από D'Anselmo Marcello
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
203
από David Paola Rafaella
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
204
από Cadihac de Rossella
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
205
από Jeannet Jacky, Pignal Bruno, Scarato Pascal
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
206
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
208
από Michieletto Piero, Morelli Marina
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
209
από Ribeiro Carrott M.M.L., Farinha Antunes J.L., Carrott P.J.M.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
211
από Fiori Cesare, Macchiarola Michele
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
212
από Franceschi Enrico, Palazzi Daniela
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
213
από Frattari Antonio, Garofolo Ilaria
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
214
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
216
από Lombardi Gianni, Meucci Constantino, Cocco Paolo
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
217
από Louis M., Spairani Y., Chinchon S.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
218
από Meucci Constantino, Lombardi Gianni, Conte Bartolo
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
219
από Moggi Giovanni, Pasetti Adolfo, Moggi Guja
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
220
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου