241
από Βούζα Αλεξάνδρα, Φαρίδου Δέσποινα
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση ημερίδας
242
από Βάχλα Θεανώ, Ξανθούλη Αδαμαντία
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση ημερίδας
243
από Αυγητίδου Αγγελική
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση ημερίδας
244
από Ντάφλος Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση ημερίδας
245
από Χαλβατζόλγου Θοδωρής
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση ημερίδας
246
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Έκθεση-Μελέτη
247
από Λιαμάδης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση ημερίδας
248
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Έκθεση-Μελέτη
249
από Μελικούδη Αντωνία
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση ημερίδας
250
από Κούρτη Παρασκευή
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση ημερίδας
251
από Χατζησάββα Δήμητρα
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση ημερίδας
252
από Αθανασίου Ευαγγελία
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση ημερίδας
253
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Έκθεση-Μελέτη
255

Εισήγηση ημερίδας
257
από Καλδής Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
258
από Κουτσουμπός Λεωνίδας
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
259
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Έκθεση-Μελέτη
260
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Έκθεση-Μελέτη