261
από Αγοροπούλου - Μπιρμπίλη Αφροδίτη
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΤΕΕ-Τμ. Κέρκυρας...

Βιβλίο
263
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
264
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Λεξικό
265
από Ραϊτσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
266
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...ΤΕΕ...

Επιστημονικό περιοδικό
268
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Συνέδριο
269
από Δρίγκας Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
271
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
273
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
275
276
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Οπτικός δίσκος
278
από Κουτσίκος Α., Μπαϊμπάς Α., Παπαδόπουλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
279
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΤΕΕ...

Ημερίδα