51282

Βιβλίο
51283

Εισήγηση σεμιναρίου
51286

Εισήγηση σεμιναρίου
51287
...ΤΕΕ...

Συμπόσιο
51288

Βιβλίο
51289

Επιστημονικό περιοδικό
51290
Ιστοσελίδα περιοδικού

Επιστημονικό περιοδικό
51291

Επιστημονικό περιοδικό
51292

Επιστημονικό περιοδικό
51293
...ΤΕΕ - Μονάδα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης...

Βιβλίο
51294

Επιστημονικό περιοδικό
51296
από Novi A.

Βιβλίο
51297
από Weiss Herbert

Βιβλίο
51298

Διδακτορική Διατριβή
51299

Επιστημονικό περιοδικό
51300

Επιστημονικό περιοδικό