5201
...ΤΕΕ - Μονάδα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης...

Βιβλίο
5202
από Novi A.

Βιβλίο
5203
...ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο
5204

Βιβλίο
5205
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5206
από Guerschner, Benzel

Βιβλίο
5207
...ΤΕΕ...

Οπτικός δίσκος
5208

Βιβλίο
5210
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
5211

Επιστημονικό περιοδικό