41
από Τσιαμπάος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΤΕΕ...

Διδακτορική Διατριβή
42
από Ρωμαλιάδης Ανδρέας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
43
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
44
από Σακελλαρίου Παν., Τεριακής Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Διπλωματική Εργασία
45
από ΣΤΑΥΡΟΣ Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
46

Βιβλίο
47
από ΤΖΑΜΑΛΙΚΟΣ ΤΑΚ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
48
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
49
50
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
51
52
από Γιακουμακάτος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
53
από SOLIMAN H.A., ZYGOJANNIS N.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
56
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
57
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
58
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
59
από Αντωνιάδης Αντώνης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
60
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο