61
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
62
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
63
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
64
από Χαρίσης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
65
από Παπαγεωργάκης Ι., Κουμαντάκης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
66
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...ΤΕΕ...

Φυλλάδιο
67
από Αμπαδογιάννη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
68
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
69
από Jansen B.J.H.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
70
από Φυτίκας Μιχ. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
71
από ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΠΑΝΟΣ
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
72
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Συνέδριο
73
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
74

Βιβλίο
75
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
76
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
77
από Χριστοφιλόπουλος Δημήτρης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
79
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
80
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο