61
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
62
από Χαρίσης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
63
από Παπαγεωργάκης Ι., Κουμαντάκης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
64
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
65
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...ΤΕΕ...

Φυλλάδιο
66
από Αμπαδογιάννη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
67
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
68
από Jansen B.J.H.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
69
από Φυτίκας Μιχ. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
70
από ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΠΑΝΟΣ
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
71
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Συνέδριο
72
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
73
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
74

Βιβλίο
75
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
76
από Χριστοφιλόπουλος Δημήτρης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
78
από Βακαλόπουλος Απόστολος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
79
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
80
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο