82
από Διαμαντοπούλου Αναστασία Διαμ.
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...ΤΕΕ...

Διδακτορική Διατριβή
83
από Κωνσταντινόπουλος Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
85
από Καμπουράκης Βασίλειος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
86
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
87
από Μουτσόπουλος Νικόλαος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
88
από Loyer Fr.
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
90
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Βιβλίο
91
από Μαρινάτος Σπυρίδον Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
92
Στοιχεία έκδοσης: 1959
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Άρθρο περιοδικού
93
από Καμπουράκης Βασίλειος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1952

Βιβλίο
95
...ΤΕΕ...

Χάρτης
96
...ΤΕΕ...

Φυλλάδιο
97
...ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο