81
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΤΕΕ - Δ/νση Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης...

Βιβλίο
83
από Ξενάκης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
87
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
89
από Ness Larry
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
90
...ΤΕΕ...

Μελέτη
91
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
94
από Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
96
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΤΕΕ - Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης...

Συνέδριο
97
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
98
από Βέττας Ευστάθιος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
100
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ...

Βιβλίο