108
από Κανελλοπούλου Χάρις
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
109
από Μαντάς Νεοκλής
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
110

Εισήγηση συνεδρίου
111

Εισήγηση συνεδρίου
112
από Νικολοπούλου Αθανασία, Χούμα Νικολέτα
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
113

Έκθεση-Μελέτη
117
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Έκθεση-Μελέτη
118
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Έκθεση-Μελέτη
119
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Έκθεση-Μελέτη
120
από Εφραιμίδου Νίκη
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου