121
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΤΕΕ - Μονάδα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης...

Βιβλίο
122
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
124
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
125
από Λέφας Κωνσταντίνος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
127
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
128
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
129
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
131
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
132
από Χατζηδάκης Α., Εύδου Ζωή
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο
133
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
134
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Συμπόσιο
136
από Δεληγιαννάκης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο
137
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ - Μονάδα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης...

Βιβλιογραφία
138
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ - Μονάδα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης...

Βιβλιογραφία
139
από Δεμενέγη-Βιριράκη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
140
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Συνέδριο