161
από Μπλάνας Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...

Βιβλίο
162
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
163
από Πρακτικίδης Ζαχαρίας
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης...
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
164
από Παπαμαντέλλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
165
από Ρόκος Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
167
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
168
από Μαριάδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
169
από Νεγρεπόντη-Δελιβάνη Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
171
από Παπαζάχος Β.....
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Βιβλίο
172
από Καλευράς Βλαδίμηρος
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
174
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
177
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Τα περιεχόμενα του προσυνεδρίου

Συνέδριο
178
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Κρήτης...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
179
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΤΕΕ - ΕΕ Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα