Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Πολυμερή:Χημική τεχνολογία 34 Χημική μηχανική-Προσομοίωση με υπολογιστές 30 Κατάλυση:Φυσικοχημεία:Χημική μηχανική 22 Φαινόμενα μεταφοράς:Χημική μηχανική 19 Πολυμερή:Αντοχή υλικών 15 Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων:Υγειονομική μηχανική 12 Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 11 περισσότερα ...
4
από Ντάφλος Αλέξανδρος, Ζαπουνίδου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Συνέδριο
8
από Ανατολάκη Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διπλωματική Εργασία
9

Διπλωματική Εργασία
10
από Λεοντίδης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Μπουλουγούρης Γ., Οικονόμου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Lindvig T., Derawi S., Cheng H.Y., Michelsen M., Stenby E., Κοντογεώργης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Μασαβέτας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Δελημάρης Δ., Ιωαννίδης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Κουλουμπή Ν., Μπατής Γ., Κιούπης Ν., Αστερίδης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Βασιλείου Π., Κόλλια Κ., Αργυρόπουλος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Υφαντής Α., Υφαντής Δ., Schmeisser D.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου