1
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
4
από Καβαλάρη Φρόσω
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

5
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
9
από Μπεργιαννάκη-Δερμιτζάκη Ι.Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το πλήρες κείμενο

11
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

17
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Το πλήρες κείμενο

18
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
19
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Φυλλάδιο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Φυλλάδιο