1
από Κεφαλίδου - Παυλή Μαρία Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Λεξικό
2
από Marcel Cecile, Frison Philippe
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Λεξικό
3
από Δαϊκου Αφροδίτη, Δοντάς Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Λεξικό
6
από Ρασπίτσος Κοσμάς
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Λεξικό
7
8
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Λεξικό
9
από Τσιαμπάος Ευστάθιος
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Λεξικό
13
από Αγαπητός Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Λεξικό
16
από Πανταζής Νικόλαος Απ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Λεξικό
18
από Καράμπελας Περικλής
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Λεξικό
19
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Λεξικό