1
Αρχιτέκτονας: Σουβατζίδης Μιχάλης
Διεύθυνση: Φιλοθέη

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Τομπάζης Αλέξανδρος, Χαλκιά-Πλαίνη Ε., Perkins, Will
Διεύθυνση: Κάντζα

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Κριεζής Εμμανουήλ
Διεύθυνση: Αθήνα, Πατησίων 59

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονες: Πασχαλίδης Τιμολέων, Florentin Marie
Διεύθυνση: Πατήσια, Πατησίων

Κτίριο