1
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Άγνωστο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Άγνωστο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Άγνωστο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Άγνωστο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Άγνωστο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Άγνωστο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Άγνωστο
8
από Szafer Prz.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Άγνωστο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Άγνωστο
10
από Szymczyk Jan
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Άγνωστο
11
Τα τεύχη του περιοδικού

Επιστημονικό περιοδικό
12
Αναζήτηση στην ιστοσελίδα του περιοδικού

Επιστημονικό περιοδικό