1
από Ξανθόπουλος Θεμιστοκλής
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Βιβλίο
2
από Καλογιάννης Σταύρος Ελ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2012

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2012

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Συνέδριο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το πλήρες κείμενο

Φυλλάδιο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Τα περιεχόμενα της έκθεσης

Έκθεση
12
από Βακαλοπούλου Ελισάβετ
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
14
από Μοροπούλου Αντωνία
Στοιχεία έκδοσης: 2010
εξώφυλλο - πρόλογος

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
18
από Τσακμακίδης Λάζαρος
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο