1
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Τα περιεχόμενα της εσπερίδας

Ημερίδα
4
από Γουργιώτης Ανέστης
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
5
από Κίσσας Λάμπρος
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
7
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Το περιεχόμενο της εκδήλωσης

Ημερίδα
9
από Σταματίου-Κώνστας Στέλιος
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Εισήγηση ημερίδας
10
από Σπυράκη Ελένη, Ζυγούρη Βασιλική
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Εισήγηση ημερίδας